fbpx

[Infographic] Toàn cảnh kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2019 qua những con số

Back to Blog

[Infographic] Toàn cảnh kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2019 qua những con số

Theo Tổng cục Thống kê, nền kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, GDP 9 tháng có mức tăng cao nhất của 9 tháng trong 9 năm gần đây.

Back to Blog
.
.
.
.