fbpx

Tag - Publisher Việt nam

3 Mô hình Publisher tiềm năng giúp tăng giá trị kênh Affiliate của doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp khi bắt đầu triển khai mô hình Affiliate Marketing, 3 hình thức publisher phổ biến được lựa chọn bao gồm: Coupon (mã giảm giá), Cashback (hoàn tiền), và Content (các publisher tạo nội dung như review, livestream,…). Thế nhưng, Affiliate nói chung vẫn luôn phát triển không ngừng với nhiều mô hình mới. Doanh nghiệp [...]

.
.
.
.