fbpx

Tìm hiểu tổng quan về Web Server

Back to Blog

Tìm hiểu tổng quan về Web Server

Web Server là máy chủ dùng để xử lý các truy cập được gửi từ máy khách thông qua giao thức http. Web Server có thể là phần cứng hoặc phần mềm hoặc cả hai.

  • Xét ở khía cạnh phần cứng thì Web Server là một máy tính lưu trữ các file thành phần của một website như: tài liệu HTML, file ảnh, file CSS hoặc file Javascript…
  • Xét ở khía cạnh phần mềm thì Web Server bao gồm một vài phần mềm điều khiển người sử dụng website truy cập tới các file lưu trữ trên một máy chủ HTTP (máy chủ HTTP là phần mềm hiểu được các địa chỉ url website và HTTP là giao thức trình duyệt dùng để xem trang web).

Quy trình để lấy một trang web đó là trình duyệt của bạn phải gửi một request tới Web Server sau đó nó sẽ tìm kiếm file theo yêu cầu và lưu trữ trên ổ đĩa của nó. Khi file yêu cầu được tìm thấy, Serve

Quy trình hoạt động chi tiết của Web Server như sau

  1. Lưu trữ các file (Hosting files)

Web Server bắt buộc phải lưu trữ các file như HTML, file ảnh, file CSS, JavaScript….của website đó. Khi lưu trữ các file lên máy chủ sẽ đem lại những lợi ích như: luôn luôn sẵn sàng, luôn luôn kết nối với mạng internet, địa chỉ IP cố định, được bảo vệ bởi nhà cung cấp. Với những lợi ích to lớn này, việc cần một máy chủ Web Server là điều cần thiết trong việc xây dựng website.

  1. Giao tiếp thông qua HTTP

Web Server hỗ trợ giao thức truyền phát siêu văn bản HTTP giữa 2 máy tính mới nhau. Một giao thức là một tập hợp các quy tắc kết nối 2 máy tính bao gồm: giao thức Textual và giao thức Stateless.

  • Giao thức Textual bao gồm tất cả các lệnh để văn bản thuần túy và con người có thể đọc được.
  • Giao thức Stateless bao gồm server và client không nhớ kết nối trước đó. HTTP cung cấp các quy tắc rõ ràng, về cách client và server giao tiếp với nhau.
  1. Nội dung Static với Dynamic

Static (served as-is) có nghĩa là “được phục vụ nguyên vẹn”. Static website dễ dàng được thiết lập vì thế hãy tạo một Static site đầu tiên.

Dynamic có nghĩa là server xử lý nội dung hoặc có thể tạo ra dữ liệu từ Database. Đây là giải pháp linh hoạt nhưng stack kỹ thuật trở lên khó khăn hơn để xử lý nên việc xây dựng website trở nên khó khăn và phức tạp hơn rất nhiều.

Tóm lại là một Server có thể phục vụ cho cả nội dung Static hoặc Dynamic. Có rất nhiều Application Server phục vụ các loại website cụ thể như: blogs, wikis, hay e-shop, … được gọi là CMS (các hệ quản trị nội dung – content management systems). Web Server là một điều rất thú vị nên nếu bạn đang muốn xây dựng một Dynamic website thì hãy tạo ra một Application server của riêng mình còn không thì hãy chọn một công cụ phù hợp với nhu cầu của mình.

Share this post

Back to Blog
.
.
.
.