fbpx

Kiến thức cơ bản

Tìm hiểu tổng quan về Web Server

Web Server là máy chủ dùng để xử lý các truy cập được gửi từ máy khách thông qua giao thức http. Web Server có thể là phần cứng hoặc phần mềm hoặc cả hai. Xét ở khía cạnh phần cứng thì Web Server là một máy tính lưu trữ các file thành phần của một website như: tài liệu HTML, file [...]

.
.
.
.